Uppförandekod för leverantörer

I nedan dokument anges de förväntningar och krav Scandinavian Logistics Partners ställer på våra underleverantörer och leverantörspartners. När ett transportuppdrag utförs på uppdrag av Scanlog accepterar ni dessa villkor.

Uppförandekod för leverantörer till Scandinavian Logistics Partners