Transporter Italien – uppdaterad 16 mars

9 mars 2020

Scanlogs järnvägs- och lastbilstransporter fortsätter i normal omfattning men med längre ledtider.

På grund av hög efterfrågan och stora transportvolymer på våra italienska järnvägslinjer upplever vi nu generellt längre ledtider. En högre sjukfrånvaro hos de internationella lokförarna ökar också situationens komplexitet.

Lastbilstransporter med längre körsträckor kan också komma att påverkas då de flesta rastplatser har stängts ner och chaufförer då inte kan ta sin vila.

Den nationella karantänen gäller fortsatt enbart fysiska personer, transporter av gods omfattas inte av åtgärderna. Inte heller resor till och från arbetet omfattas.

Vi håller tät kontakt med våra samarbetspartners i och utanför de berörda områdena och kommer löpande att uppdatera denna information om det sker förändringar som påverkar möjligheterna att genomföra våra transporter.