Situationen i Göteborgs Hamn

16 juni 2017

En övertidslockout pågår sedan fyra veckor på containerterminalen i Göteborgs Hamn och kommer att pågå i ytterligare två veckor, vad som händer därefter är för närvarande oklart. Scanlog arbetar aktivt tillsammans med våra partners på rederi- och hamnsidan med att så långt det är möjligt minimera de negativa konsekvenserna av konflikten i Göteborgs Hamn vars följdverkningar nu dock börjar synas även i övriga hamnar i Sverige. Vår bedömning av situationen just nu återfinns här.