Scanlog växer vidare inom Rail & Road Freight Solutions

20 oktober 2016

För att möta våra kunders ökade efterfrågan på kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara transportlösningar breddar vi nu våra erbjudanden inom både järnvägstransporter och direkta landsvägstransporter. Denna vecka lanserar vi en helt ny trafik mellan Italien och Sverige för såväl styckegods som fulla trailerlaster, baserade på kombinationer av export- och importgods för maximalt kapacitetsutnyttjande. Inom kort startar vi också samma koncept mellan Tyskland och Sverige. Vi ökar samtidigt kapaciteten i våra inter- och multimodala järnvägssystem för att kunna ta emot mer av våra kunders gods från kontinenten till Sverige. I samband med detta är vi också mycket glada över att hälsa flera nya medarbetare välkomna till vårt operativa center för järnvägs- och landsvägstransportlösningar i Malmö.