Scanlog utnämnt till Gasellföretag 2017

6 oktober 2017

Scanlog är utnämnt till Gasellföretag 2017 av Dagens Industri!

Scandinavian Logistics Partners är i år med bland de snabbast växande företagen i Sverige som Dagens Industri utsett sedan år 2000. Vi har sedan vi grundade Scanlog 2013 hela tiden haft ett starkt fokus på tillväxt och det är härligt att på det här sättet få ett kvitto på att vårt fokus på Ansvarsfull Logistik gillas av våra kunder, säger Scanlogs vd och medgrundare Ulf Sundberg. Nu satsar vi vidare mot vår vision att bli Nordens bästa speditions- och logistikföretag!

En Gasell har:

En omsättning som överstiger 10 Mkr
Minst tio anställda
Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
Sunda finanser