Scanlog Ship Agencies öppnar nytt kontor i Trelleborg

26 maj 2015

Som ett led i utvecklingen av kundfokuserade lösningar inom skeppsmäkleri har Scanlog Ship Agencies öppnat ett nytt kontor i Trelleborg inriktad på fartygsklarering, rederiagentur och logistiklösningar för vidaretransporter och omlastningar.

”Trelleborgs Hamn är en av Skandinaviens största hamnar och ingår i ett av de största och mest betydande trafikstråken i Sverige. Det känns därför väldigt roligt att nu expandera vår verksamhet till Trelleborg där vi också kan dra nytta av integrationen med Scanlogs övriga verksamheter och erbjuda miljövänliga och kostnadseffektiva logistiklösningar för alla typer av gods.”, säger Scanlog Ship Agencies chef Patrik Johansson.

Scanlog Ship Agencies står helt fritt i förhållande till både hamnar och terminaler, rederier och lastägare vilket skapar förutsättningar för att ha fullt fokus på våra kunders specifika behov. Våra medarbetares långa erfarenhet och expertis inom klarerings- och agenturområdet ger oss en unik förmåga att assistera rederier och lastägare på det sätt vi vill bedriva all vår verksamhet – med fullt personligt ansvar.