Scanlog Ship Agencies öppnar nytt kontor i Göteborg och får nytt uppdrag i Stockholm

3 mars 2016

Som ett led i utvecklingen av kundfokuserade lösningar inom skeppsmäkleri har Scanlog Ship Agencies öppnat ett nytt kontor i Göteborg inriktat på fartygsklarering, rederiagentur och logistiklösningar för vidaretransporter och omlastningar.

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och regionens tillväxt är mycket positiv. Med dagliga järnvägspendlar till terminaler i både Sverige och Norge och en god infrastruktur kan vi dra stor nytta av integrationen med Scanlogs övriga verksamheter och erbjuda miljövänliga och kostnadseffektiva logistiklösningar för alla typer av gods.

Samtidigt har Scanlog Ship Agencies fått förtroendet att ta hand om CMA-CGM:s fartyg i den nya feedertrafiken rederiet nu startar på Stockholm. Sedan tidigare hanterar Scanlog CMA-CGM:s anlöp i Norrköping och Gävle.

Scanlog Ship Agencies står helt fritt i förhållande till både hamnar och terminaler, rederier och lastägare vilket skapar förutsättningar för att ha fullt fokus på våra kunders specifika behov. Våra medarbetares långa erfarenhet och expertis inom klarerings- och agentur området ger oss en unik förmåga att assistera rederier och lastägare på det sätt vi vill bedriva all vår verksamhet – med fullt personligt ansvar.

IMG_6909