Scanlog Ship Agencies får nytt kontrakt med ESL Shipping

19 februari 2014

Finska ESL Shipping har utsett Scanlog Ship Agencies till exklusiv agent för rederiets anlöp i Oxelösunds hamn. ESL Shipping, ett dotterbolag till finska börsnoterade Aspo koncernen, är ett av Östersjöns ledande torrlastrederier och opererar en flotta om ca 15 bulkfartyg varierande i storlek från 10 000 till 60 000 dödviktston. ESL:s fartyg anlöper Oxelösund flera gånger i veckan för att lossa och lasta järnmalm och kol.