Scanlog klimatkompenserar klimatavtryck 2018

25 april 2019

En betydelsefull del i vårt koncept Ansvarsfull Logistik är att minska den klimatpåverkan vår verksamhet ger upphov till.

Därför klimatkompenserar vi också utsläppen av växthusgaser från våra lokaler inklusive uppvärmning och kyla; våra resor till och från arbetet samt våra affärsresor; våra måltider; material (datorer); papper samt övrigt avfall. 

Klimatkompensationen sker i ett Gold Standard-certifierat projekt på Madagaskar som syftar till att ersätta behovet av ved med effektiva spisar, som bland annat drivs av solenergi.

Projektet leder till stora positiva mervärden då inomhusmiljön förbättras, jobb skapas och skolelever utbildas i vikten av att bevara Madagaskars snabbt krympande skogar.

Mer information om projektet finns här.