Scanlog introducerar klimatkompenserade transporter

13 november 2017

Transporter påverkar miljön negativt huvudsakligen på grund av utsläpp av växthusgaser. Vi erbjuder nu våra kunder att kompensera för de utsläpp, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) som vi inte lyckats reducera genom optimering av transportsätt och kapacitetsutnyttjande.

Vi samarbetar med FN och Plan Vivo certifierade utsläppsreducerande projekt i tre världsdelar som syftar till framställning av förnybar energi och energieffektivisering samt till trädplantering och skogsbevarande.

Läs mer om våra klimatkompenserade transporter här.