Scanlog introducerar klimatkompenserade transporter

13 november 2017

Transporter påverkar miljön negativt huvudsakligen på grund av utsläpp av växthusgaser. Vi erbjuder nu våra kunder att kompensera för de utsläpp, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) som vi inte lyckats reducera genom optimering av transportsätt och kapacitetsutnyttjande.

Vi samarbetar med FN och Plan Vivo certifierade utsläppsreducerande projekt i tre världsdelar som syftar till framställning av förnybar energi och energieffektivisering samt till trädplantering och skogsbevarande.

Läs mer om våra klimatkompenserade transporter här.

 

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook