Scanlog i Almedalen

1 juli 2015

”Om kärnkraftsindustrins högteknologiska fartyg bidrar till svensk tjänsteexport”

Det var titeln på det frukostseminarium som Svensk Kärnbränslehantering (SKB) anordnade på den ”Maritima Mötesplatsen” under Almedalsveckan 2015 med fokus på SKB:s nybyggda roro/lolo fartyg M/S Sigrids som del av den svenska handelsflottan.

Scanlogs styrelseordförande Mathias Wideroth, som är ansvarig för extern befraktning av M/S Sigrid deltog i seminariet tillsammans med representanter för SKB:s ledning och transportansvariga inom bolaget.

Almedalsveckan har utvecklats till att bli Sveriges, kanske världens, största öppna politiska mötesplats. Veckans evenemang är öppna för alla som vill diskutera och debattera samhällsfrågor.

Sigrid