Scanlog fortsätter att flytta gods från vägarna till järnvägen

22 mars 2014

I början av april startar Scanlog en ny multimodal järnvägstrafik mellan Uddevalla och Umeå.

JABA Group som tillverkar komponenter av formpressat fibermaterial till bland annat fordonsindustrin har givit Scanlog förtroendet att sköta deras transporter från fabriken i Högsäter till Holmsund utanför Umeå.

Den lösning Scanlog tagit fram baserar sig på utnyttjandet av järnväg för den längsta delen av transportkedjan och sänker genom det CO2 utsläppen från transporterna med hela 93% jämfört med dagens lastbilstrafik.

Genom att använda ledig godsvagnskapacitet som annars hade behövt återpositioneras har också en betydande kostnadseffektivitet uppnåtts, samtidigt som ledtiden har kunnat bibehållas jämfört med dagens direktbilsupplägg.

I sommar kommer Scanlog också att starta en ny direkt järnvägstrafik mellan Österrike och Sverige.

Det är det Åbybaserade miljöteknikföretaget Econova (med varumärken som Weibulls och Hammenhögs) som givit Scanlog förtroendet att sköta företagets transporter av solrosfrön från Hörsching i Österrike till Sverige.

Moderna järnvägsvagnar med hög kapacitet kommer att lastas direkt hos producenten i Österrike och köras genom Tyskland via Trelleborg till Econovas anläggning i Åby.

Genom att flytta över godset, som idag körs med lastbil, till Scanlogs järnvägslösning minskar Econova utsläppen från transporterna med 81 % samtidigt som man får en mer kostnadseffektiv transport med bibehållen ledtid.

uddevalla