Scanlog flyger papperslöst – introducerar e-AWB som en av de första flygspeditörerna i Sverige

21 oktober 2014

Som ett led i Scanlogs strävan att ligga i framkant av utvecklingen av kostnadseffektiva och kvalitativt säkra flygtransporter har vi tecknat avtal med flygbranschorganisationen IATA och flera flygbolag om att använda elektroniska fraktdokument (e-AWB) istället för de traditionella pappersbaserade flygfraktsedlarna.

Att flyga papperslöst ligger i linje med Scanlogs övergripande mål, dels att spara på kostnader och miljö i form av mer rationell administration och en minskad pappersförbrukning, och dels det kanske mindre påtagliga men ännu viktigare; att skapa en papperslös helt integrerad produktionsprocess som ökar vår leveranskvalitet och inte står och faller med att stora mängder pappersdokument finns till hands. Tack vare utveckling av våra verktygsstöd och den helt nya produktionsprocess som krävts för att implementera e-AWB så har vi idag mer tid över att ge ännu bättre service till våra kunder samtidigt som automatiserad uppföljning och avvikelsehantering möjliggör en total transparens och ger oss ett kunderbjudande som vi är mycket stolta över.