Scanlog fick 80 ton tungt uppdrag – chartrade världens näst största flygplan

19 maj 2021

Scanlog fick i uppdrag att snabbt transportera 80 ton känslig maskinutrustning från Shanghai till Luleå vidare mot Skellefteå. Lösningen blev världens näst största flygplan, gränsöverskridande samarbete och en rak och öppen dialog mellan alla parter.

I början av april fick Scanlog en förfrågan från en kund att frakta gods bestående av en produktionslinje för battericelltillverkning. Den behövde snabbt komma på plats för att uppbyggnaden av produktionen inte skulle försenas.

– Till saken hör att den här leveransen redan var försenad sedan tidigare, och för att inte hela verksamheten skulle stanna av behövde lasten komma fram till fabriken så snabbt som möjligt – utan skador på den känsliga utrustningen, berättar Mathias Wideroth, styrelseordförande och grundare av Scanlog.

”Det var otroligt små marginaler”

På grund av lastens storlek fanns det bara en flygplanstyp som kunde göra jobbet: Antonov 124. Världens näst största fraktflygplan med en spännvidd på 73 meter, fyra jetmotorer och en vikt på 175 ton. Men trots dess enorma storlek var det på håret att allt skulle rymmas.

– Det var svårt att få plats med allting och det var helt nödvändigt att alla delar i produktionslinjen kom med samtidigt. Vi stötte på patrull och befarade att det inte skulle gå att lasta planet som vi hade tänkt, men tack vare lösningsorienterade team och en öppen och rak kommunikation mellan oss, kunden, våra samarbetspartners och flygbolaget löste vi det. Men det var otroligt små marginaler – det hade inte ens fått plats ett frimärke till ombord.

Det tog ungefär två dygn från det att transporten startade från Wuxi söder om Shanghai till att Scanlog kunde leverera godset till kundens fabrik i Skellefteå. Men själva planeringen pågick i veckor.

– Vi pratar om avancerade robotmaskiner som är väldigt känsliga för fukt och stötar. Det är oerhört noggrant hur man stuvar och säkrar lasten så att den ska klara alla krafter den utsätts för, särskilt vid start och landning. Genom minutiös planering och ett nära samarbete mellan alla inblandade parter lyckades vi paketera lasten effektivt och säkert, leverera i utsatt tid och med bibehållen kvalitet. Framgångsfaktorn är definitivt ett starkt partnerskap – något vi alltid eftersträvar.

Klimatkompenserad flygfrakt

Att chartra världens näst största flygplan från Shanghai till Luleå är unikt – senast det landade på Luleå Airport var tio år sedan – men det ger samtidigt upphov till stora utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Detta kompenserar Scanlog genom sitt program Always Carbon Offset Airfreight.

– Flyg är det mest klimatbelastande transportsättet, men snabb och effektiv flygfrakt är fortsatt väldigt viktigt för våra kunder. I det här fallet var flyget absolut nödvändigt – utan snabb transport hade vår kunds verksamhet stannat av i väntan på rätt utrustning. Med det sagt har vi som ledande logistikföretag ett stort ansvar att minska transporternas miljöpåverkan. Därför klimatkompenserar vi all flygfrakt genom att investera i projekt för till exempel produktion av förnybar energi, energieffektivisering och i projekt som bevarar skog.