Scanlog Di Gasell igen!

29 oktober 2018

Scanlog är utnämnt till Gasellföretag 2018 av Dagens Industri!

Scandinavian Logistics Partners är även i år med bland de snabbast växande företagen i Sverige som Dagens Industri utsett sedan år 2000.

– Utnämningen till Di Gasell visar verkligen att Ansvarsfull Logistik är rätt väg att gå, med fokus på kostnadseffektiva lösningar, minskad miljöpåverkan, fullt ansvar för levererad kvalitet och ett socialt ansvar där vi verkar. Med fantastiska medarbetare och stort arbete inom digitalisering ser det väldigt spännande ut inför framtiden, säger Scanlogs vd Mattias Ljungberg. Nu satsar vi vidare mot vår vision att bli Nordens mest ansvarsfulla logistikföretag!

En Gasell har:

En omsättning som överstiger 10 Mkr
Minst tio anställda
Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
Sunda finanser