Scandinavian Logistics Partners tecknar samarbetsavtal med Studsvik Nuclear

14 maj 2013

Studsvik Nuclear AB och Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) har tecknat ett nytt ramavtal gällande transport och logistiktjänster. Avtalet ger Scanlog ansvar att tillhandahålla kvalitetetssäkrade transportlösningar över samtliga transportslag, tullhantering samt övergripande logistikadministration med målet att utveckla och effektivisera Studsviks transportlogistik.

”Den kompetens och de värderingar som Scanlog står för passar Studsvik mycket bra, vår framgång på marknaden bestäms till allt större del av hur kostnadseffektiv och säker logistik vi kan presentera. Scanlogs fokus och engagemang för att hitta innovativa logistiklösningar kommer att bli mycket betydelsefullt för oss för att skapa nya affärer i framtiden”, säger Annette Erikssson, Transport Coordinator på Studsvik Nuclear.

”Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroende att ta ett större ansvar för Studsviks transporter och tillhörande logistiktjänster. Erfarenheten hos våra medarbetare i kombination med den höga specialistkompetensen hos Studsvik, gör att vi kompletterar varandra väl”, säger Mikael Larsson, partner och affärsområdeschef på Scanlog och fortsätter, ”Att vi får möjlighet att arbeta tillsammans med en av marknadens mest kompetenta kravställare känns väldigt tillfredställande och vi kommer att göra allt för att Studsvik Nuclear alltid har marknadens bästa transport- och logistiklösningar.”

För ytterligare information vänligen kontakta

Mikael Larsson, Affärsområdeschef Sjö/Flyg
076-111 10 04
Ulf Sundberg, Verkställande Direktör
0709-765400


Studsvik Nuclear AB ingår i Studsvik-koncernen som vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) är ett helt oberoende svenskägt logistikföretag. Scanlog erbjuder marknaden heltäckande internationella speditions- och logistiklösningar med samtliga fyra transportsätt; sjö, bil, järnväg och flyg, enskilt och multimodalt, samlat i en och samma organisation. I partnerskap med kunder och medarbetare levererar Scanlog logistiklösningar präglade av ett större engagemang, ansvarstagande och pålitlighet.