Scandinavian Logistics Partners tecknar samarbetsavtal med RUAG Space

7 februari 2014

RUAG Space AB i Linköping och Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) har tecknat ett nytt ramavtal gällande transporter och logistiktjänster. Avtalet ger Scanlog ansvar att tillhandahålla kvalitetssäkrade transportlösningar över samtliga transportslag, tullhantering samt övergripande logistikadministration med målet att utveckla och effektivisera RUAG Space transportlogistik.

”Hanteringen av våra produkter kräver både erfarenhet och kunskap, transporterna är dessutom många gånger licenssändningar som innebär speciella arrangemang. Scanlogs kompetens inom rymdindustri- och försvarslogistik har spelat stor roll för vårt val av ny logistikpartner, och vi ser mycket fram emot vårt nya samarbete” säger Jörgen Remmelg, platschef på RUAG Space i Linköping.

”Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroende att ta ett helhetsansvar för RUAG Space transporter och tillhörande logistiktjänster”, säger Nils Ekman, Vice President Americas på Scanlog och fortsätter, ”Att få arbeta tillsammans med ett av Sveriges mest avancerade högteknologiföretag känns väldigt stimulerande och vi kommer att göra allt för att RUAG Space alltid har marknadens bästa och säkraste logistiklösningar.”

För ytterligare information vänligen kontakta

Ulf Sundberg, Verkställande Direktör
0709-765400


RUAG Space är Europas ledande leverantör av produkter för den internationella rymdindustrin. Med 1,100 medarbetare på sju platser i Sverige, Schweiz och Österrike, nådde RUAG:s rymddivision 2012 en försäljning om € 238 miljoner.

RUAG är en internationell högteknologikoncern med inriktning mot rymd- och försvarsindustri. Koncernens huvudkontor finns i Bern, Schweiz. RUAG har produktion i Schweiz, Tyskland, Österrike, Ungern, USA och Sverige. RUAG har 7,700 medarbetare i hela världen.

Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) är ett helt oberoende privatägt svenskt logistikföretag. Scanlog erbjuder marknaden heltäckande internationella speditions- och logistiklösningar med samtliga fyra transportsätt; sjö, bil, järnväg och flyg, enskilt och multimodalt, samlat i en och samma organisation. I partnerskap med kunder och medarbetare levererar Scanlog logistiklösningar präglade av ett större engagemang, ansvarstagande och pålitlighet.