Scandinavian Logistics Partners tecknar samarbetsavtal med Försvarets Materielverk, FMV

22 januari 2014

FMV och Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) har tecknat ett nytt flerårigt avtal gällande transporter till och ifrån USA. Avtalet ger Scanlog ansvar att tillhandahålla kvalitetetssäkrade transportlösningar med licensbevakning i USA.

Försvarslogistik kräver både djup erfarenhet och kunskap, FMVs transporter ställer höga krav på säkerhet och kontroll. Scanlogs kompetens inom området tillsammans med kostnadseffektiva lösningar har haft stor betydelse FMV:s val av ny partner.

”Vi är naturligtvis stolta över att ha fått förtroende att ta ansvar för FMV:s i särklass viktigaste transportflöde, det till och från USA, med tillhörande administrativa tjänster”, säger Mikael Larsson, ansvarig för flyg- och sjöfraktslösningar hos Scanlog och fortsätter, ”Försvarets Materielverk är en mycket kunnig och krävande kund som både kommer att utmana och utveckla vår förmåga att tillhandahålla marknadens bästa och säkraste logistiklösningar.”

För ytterligare information vänligen kontakta

Ulf Sundberg, Verkställande Direktör
0709-765400


Försvarets materielverk, FMV är en civil oberoende myndighet under Försvarsdepartementet. FMV tillsammans med sin viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. FMV samarbetar med aktörer både inom Sverige och internationell för att levererera lösningar på behov av försvarslogistik. FMV bedriver verksamhet på ett 40-tal platser i landet.

Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) är ett helt oberoende privatägt svenskt logistikföretag. Scanlog erbjuder marknaden heltäckande internationella speditions- och logistiklösningar med samtliga fyra transportsätt; sjö, bil, järnväg och flyg, enskilt och multimodalt, samlat i en och samma organisation. I partnerskap med kunder och medarbetare levererar Scanlog logistiklösningar präglade av ett större engagemang, ansvarstagande och pålitlighet.