Scandinavian Logistics Partners storsatsar på miljöeffektiva järnvägstransporter till Sverige

30 juni 2014

Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) har ingått ett långsiktigt avtal med AB Volvo om att återlasta järnvägsvagnar som används för transporter av insatsvaror till Volvos fabriker i Gent i Belgien.

Scandinavian Rail Shuttle by ScanlogScanlog hämtar gods hos producenter i Spanien, Frankrike, Benelux och västra Tyskland med lastbil, och omlastar sedan i Gent till tåget som går i retur till Sverige. Det nya avtalet innebär att Scanlog öppnar en ny omlastningsterminal i Älmhult för distribution i södra Sverige, i tillägg till den existerande terminalen i Hallsberg som används för distribution i mellersta och norra Sverige.

”Genom avtalet med Volvo kan vi fyrdubbla antalet avgångar och reducera ledtiderna i vår multimodala tågpendel Scandinavian Rail Shuttle från Kontinenten till Sverige”, säger Martin Ytander, Affärsområdeschef för järnvägslösningar hos Scanlog och fortsätter, ”Med dagliga avgångar på veckodagar till våra terminaler i Sverige kan vi nu erbjuda ledtider jämförbara med direkta landsvägstransporter – men med betydligt mindre miljöpåverkan och högre kostnadseffektivitet.”

trainScanlogs styrelseordförande Mathias Wideroth, en av bolagets två grundare och huvudägare, säger i en kommentar: ”Vi har de senaste åren sett en stark ökning av intresset för mer hållbara transportlösningar. Det är mycket glädjande att vi nu tack vare samarbetet med Volvokoncernen får möjlighet att erbjuda svensk dagligvaruhandel och industri ett miljömässigt och ekonomiskt mycket attraktivt dörr-till-dörr alternativ där vi använder en intelligent kombination av lastbil och tåg.”

Scanlogs tågpendel Scandinavian Rail Shuttle ger en kraftig reduktion av såväl koldioxid, svavel som kolväteutsläpp. Den multimodala järnvägslösningen innebär att uppemot 7 000 trailertransporter per år kan köras miljöoptimalt med tåg för fjärrtransporten och lastbil för upphämtning och distribution. Minskningen av utsläpp beräknas motsvara ca 8 000 000 kg koldioxid.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Martin Ytander, Affärsområdeschef järnväg 0706-754121
Mathias Wideroth, Styrelseordförande 0707-934050

Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) är ett oberoende privatägt svenskt logistikföretag. Scanlog erbjuder heltäckande internationella transport- och logistiklösningar med samtliga fyra transportsätt; sjö, bil, järnväg och flyg, enskilt och multimodalt, samlat i en och samma organisation. Vi är övertygade om att ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara transportsystem är en del av vår gemensamma framtid. I partnerskap med kunder och medarbetare levererar Scanlog logistiklösningar präglade av ett större engagemang, ansvarstagande och pålitlighet. För mer information besök gärna www.scanlog.se.