Scandinavian Logistics Partners förvärvar Sky Transport Sweden AB

7 september 2012

Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) har idag träffat en överenskommelse med Svenska Orient Linien AB (SOL) om att förvärva SOL:s helägda dotterbolag Sky Transport Sweden AB. I samband med transaktionen kommer Svenska Orient Linien AB träda in som 20% delägare i Scanlog.

Sky Transport Sweden AB är en av Sveriges största självständiga flyg- och sjöspeditörer och har mycket framgångsrikt byggt upp ett omfattande internationellt kund- och agentnätverk med fokus på kundanpassade transportlösningar för mindre och medelstora transportköpare och speditörer.

Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) är ett helt oberoende svenskägt logistikföretag. Scanlog ägs av Ulf Sundberg och Mathias Wideroth tillsammans med bolagets affärsområdeschefer, alla med lång erfarenhet av den svenska och internationella speditions- och logistikmarknaden.

Under de nästkommande månaderna kommer Scanlog och Sky:s verksamheter att integreras kommersiellt och operativt för att agera under ett och samma namn, Scandinavian Logistics Partners AB.

Den nya organisationen kommer att omsätta ca 150 miljoner kronor och ha ett fyrtiotal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Trelleborg, Norrköping och Oxelösund.

”Scandinavian Logistics Partners är ett företag präglat av lång erfarenhet och hög kompetens hos medarbetarna. Modellen med affärsområdeschefer som delägare borgar för hög kvalitet och ett engagemang utöver det vanliga och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med den fortsatta expansionen av verksamheten”, säger Svenska Orient Liniens vd och ägare Michael Kjellberg.

Scanlogs styrelseordförande Mathias Wideroth säger i en kommentar: “Vårt mål är att erbjuda marknaden ett i alla avseenden komplett internationellt speditions- och logistikföretag med alla fyra transportsätten flyg, sjö, bil och järnväg samlat i en och samma organisation – unikt i vår bransch. Vi är övertygade om att vi tillsammans med både gamla och nya medarbetare och ledning nu kommer att kunna ge våra kunder ännu bättre och än mer heltäckande service.”