Säljteamet fortsätter att expandera

12 maj 2020

Lars Lerstorp förstärker Scanlogs försäljningsteam!

Till vårt kontor i Malmö ansluter Lars Lerstorp med stor erfarenhet av internationella logistiklösningar med fokus på europeiska multimodala transporter. Lars kommer främst att fokusera på att utveckla Scanlogs dörr-till-dörr erbjudande till importörer och exportörer i Östersjö-regionen, bl a med nyttjande av det s k SECU-systemet från Tyskland till Sverige och Finland.

”Scanlog har nära samarbeten med järnvägsoperatörer och roro-rederier som ger oss stora möjligheter att i kombination med vår kompetens inom intermodala och multimodala transporter erbjuda både kostnadseffektiva och miljömässigt attraktiva integrerade transportlösningar för kunder inom såväl industri som handel.” säger Mattias Ljungberg, Scanlogs vd, och fortsätter ”Vi är väldigt glada att ha lyckats attrahera Lars Lerstorp till oss, med sin breda kunskap och mångåriga erfarenhet från ledande positioner inom logistik och transport kommer Lars att starkt bidra till att ytterligare stärka vårt kunderbjudande och vår fortsatta expansion i Europa.”

Lars nås på telefon 073-626 37 76 och på mejl lars.lerstorp@scanlog.se