Partners för flyktinghjälp

29 november 2015

När en av Scanlogs kunder ville skänka barnmat från Sverige till SOS Barnbyars arbete för barn på flykt från kriget i Syrien, vände man sig till oss och frågade om Scanlog kunde tänka sig att delta och ansvara för transporten.

Scanlogs åkeripartner Alwex/Christer Samuelsson ställde upp med en bil och transportledningen på Scanlogs kontor i Trelleborg lotsade transporten genom såväl praktiska som byråkratiska utmaningar. Målet var den lilla staden Presevo på gränsen mellan Makedonien och Serbien, dit det i genomsnitt kommer 6 000 flyktingar om dagen och där serbiska myndigheter och frivilligorganisationer kämpar för att hjälpa flyktingarna med medicin, kläder och mat.

Där delade SOS Barnbyars mobila ”Emergency Relief Team” under en tvåveckorsperiod ut de runt 17 000 barnmatsförpackningarna från Sverige. Vi är glada över att vi på det här sättet tillsammans har kunna göra en liten insats i flyktingkrisen. Läs gärna mer om SOS Barnbyars arbete i Serbien här.

KZI_1129