Österrikiska statens godsjärnvägar säljer dotterbolag till svenska intressen

18 januari 2012

Express Scandinavia har sålts till Ulf Sundberg och Mathias Wideroth. Avsikten med förvärvet är att inleda en kraftig expansion.

Rail Cargo Austria, den österrikiska statens godsjärnvägar har sålt sitt helägda dotterbolag Express Scandinavia AB till de svenska logistikveteranerna Ulf Sundberg och Mathias Wideroth, bägge med lång erfarenhet av den svenska och internationella speditions- och logistikmarknaden. I samband med ägarskiftet byter bolaget namn till Scandinavian Logistics Partners AB.

Avsikten med förvärvet är att inleda en kraftig expansion och erbjuda marknaden en i alla avseenden komplett internationell speditions- och logistikkoncern med alla fyra transportsätten sjö, flyg, bil och järnväg.

”Scandinavian Logistics Partners blir en helägd svensk speditions- och logistikkoncern präglad av lång erfarenhet och mycket hög kompetens, där samtliga nyckelpersoner är delägare och den handplockade personalen kommer att erbjudas betydande vinstandelar” säger Ulf Sundberg som blir vd för det nya bolaget.

Ulf Sundberg som tidigare ledde det globala speditionsföretaget Kühne+Nagels verksamhet i Skandinavien fortsätter, ”Vi är övertygade om att vår unika affärsmodell med partnerskap kommer att tillförsäkra våra kunder en mycket hög kvalitet och ett engagemang utöver det vanliga.”

Ulf Sundberg tar över rollen som ny vd med ett övergripande ansvar för genomförandet av tillväxtstrategin medan Mathias Wideroth går in som arbetande stryrelseordförande. Den tidigare vd:n Fritjof Jonas kommer som affärsområdeschef och ”Director Rail Solutions” att ha ett fortsatt fokus på att utveckla befintlig verksamhet och kunder.

Scandinavian Logistics Partners kommer även fortsättningsvis att representera Rail Cargo Austria och dess dotterbolag Express-Interfracht GmbH på den skandinaviska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fritjof Jonas                                               
Director Rail Solutions          
0703-546501
Ulf Sundberg
Verkställande direktör
0709-765400                      
Mathias Wideroth
Styrelseordförande
0707-934050