Partnerskap

Vi strävar hela tiden efter att finna förbättringar för att öka vårt värde som partner till våra kunder och leverantörer.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer bygger vi starka och långsiktiga relationer präglade av öppenhet och förtroende. Vi lyssnar mer än vad vi pratar, och när vi pratar gör vi det utifrån kunskap om våra kunders och leverantörers produkter och behov.

Vi har ett vinstdelningssystem för samtliga medarbetare där vi sätter av en betydande del av det överskott verksamheten genererar.

Våra affärsområdesansvariga är alla delägare i företaget och har därför ett stort engagemang i företagets utveckling, tillväxt och anseende.

Vårt partnerskap med medarbetare såväl som med leverantörer och kunder innebär att vi skapar och levererar logistiklösningar präglade av större engagemang, ansvarstagande och pålitlighet.