Om Oss

Scandinavian Logistics Partners AB - Scanlog är ett helt oberoende svenskägt logistikföretag med fokus på internationella och globala transportlösningar.

Scanlog erbjuder heltäckande internationella speditions- och logistiklösningar med alla typer av transportsätt; flyg, sjö, bil och järnväg, enskilt och multimodalt. Vi erbjuder också specifika lösningar för transporter av levande djur; insatsvaror och reservdelar till Shipping- och Offshoreindustrierna; flygindustri- och försvarslogistik; globala kurirsändningar samt särskilda regionala logistiklösningar i Latinamerika och Afrika.

Allt samlat i en och samma organisation vilket är unikt för vår bransch.

Våra handplockade medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens, vi arbetar hela tiden aktivt med att säkerställa konkurrenskraftiga och innovativa logistiklösningar för att överträffa våra kunders förväntningar.

I partnerskap med kunder, leverantörer och medarbetare levererar Scanlog logistiklösningar präglade av ett större engagemang, ansvarstagande och pålitlighet.