Yaeda Valley REDD+

Vårt projektet i Afrika ligger i norra delen Tanzania och startades 2012 av Carbon Tanzania.

Här bevaras skog i samarbete med Hadza-folket, en ursprungsgrupp som sannolikt har bott i norra Tanzania i över 40 000 år. De är jägare och samlare och lever i första hand av baobabträd, ett dussintal andra ätliga växter, honung och vilt kött. Hadza-folket är därmed starkt beroende av jorden och dess resurser för sin överlevnad.

Under de senaste 50 åren har Hadza-folket förlorat mer än 90 procent av sitt land till utomstående stammar och samhällen som söker mark för bete och odling. Uppskattningsvis tar träden och växterna i detta område upp 18 000 ton CO2 per år, därför är det av största vikt att detta område skonas från avskogning.

Läs mer om projektet här.

Vill man stödja detta projekt i valet av klimatkompensering kostar varje andel 142 kr per ton CO2e.