Projektet ”Förnybar energi Ceara” i Brasilien

Genom projektet som Scanlog stöder i Brasilien har flera små keramikfabriker bytt sin bränsleproduktion från inhemsk skogsved till biomassrester från jordbruk och industri. De intjänade ”klimatkrediterna” återinvesteras i sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar för arbetare och samhället.

Keramikfabrikerna finns i Brasilien i delstaten Ceará i den nordöstra regionen av landet.

Bidraget till hållbarhet övervakas med tillämpning av hållbarhetsövervakningsplanen, som beskrivs i avsnitt G i Gold Standard Passport, version 05.

I decennier har keramikfabriker i Brasilien använt inhemskt trä för att mata sina ugnar. Användning av denna typ av icke-förnybar biomassa är vanligt i branschen, frigör skadliga växthusgaser och orsakar avskogning.

Under projektet har fabriksägare börjat köpa bränsle från förnybar biomassa, såsom cashewnötskal och rester, kokosnötskal, och köper trä från områden med hållbara skogsförvaltningsplaner. Idag kommer 100 procent av bränslet vid dessa keramiska fabriker från lokalt jordbruksavfall och skogsrester. Fabrikerna har också förvärvat ny utrustning som gör det möjligt för effektiv användning av förnybar biomassa som bränsle.

Genom att köpa bränsle från förnybar biomassa minskar projektet utsläpp av växthusgaser, bevarar hotade växtarter och minskar olaglig avverkning för ved – en viktig orsak till avskogning i Brasilien. Projektet har också producerat investeringar i automatisk biomassmatningssystem, som minskar direktkontakt med heta temperaturer och förbättrar arbetsförhållandena. Fabrikerna sysselsätter nu ett stort antal kvinnor, vilket främjar jämställdhet mellan könen. Hållbara tillverkningsprojekt som detta är avgörande för att hjälpa Brasiliens snabbt utvecklande ekonomi att gå mot mer förnybara energikällor.

Gold Standard registreringsnummer GS1042.