Våra utsläppsminskningsprojekt

När din transports koldioxidavtryck klimatkompenseras går investeringen till projekt som förutom att ge positiv klimatpåverkan också bidrar till social hållbarhet i lokalsamhället.

Klimatkompensation innebär att utsläpp av växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter (CO2e), som inte har reducerats genom andra interna åtgärder, kompenseras genom investeringar i klimatkompensationsprojekt i utvecklings- och LDC-länder.

Scanlog samarbetar med South Pole, en ledande utvecklare av globala utsläppsminskningsprojekt för frivillig kompensation. De projekt vi investerar i är certifierade enligt internationellt erkända standarder som Gold Standard, VCS och CCBS (Climate & Community Biodiversity Standard).

Våra projekt medverkar också till hållbar ekologisk och social utveckling i de regioner där projekten ligger och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Tveka inte att kontakta din kundansvarige på Scanlog som kan ge dig mer information och ytterligare material om projekten och den roll de spelar i sina närmiljöer.

Tack för ditt intresse för att bidra till hållbarare transporter och ett hållbart samhälle!