Våra utsläppsminskningsprojekt

När din transports koldioxidavtryck klimatkompenseras går investeringen till projekt som förutom att ge positiv klimatpåverkan också bidrar till social hållbarhet i lokalsamhället.

Klimatkompensation innebär att utsläpp av växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter (CO2e), som inte har reducerats genom andra interna åtgärder, kompenseras genom investeringar i klimatkompensationsprojekt i utvecklings- och LDC-länder.

Scanlog samarbetar med South Pole, en ledande utvecklare av globala utsläppsminskningsprojekt för frivillig kompensation. De projekt vi investerar i är certifierade enligt internationellt erkända standarder som Gold Standard, VCS och CCBS (Climate & Community Biodiversity Standard).

Våra projekt medverkar också till hållbar ekologisk och social utveckling i de regioner där projekten ligger och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Projekten vi arbetar med just nu är:
Isangis skogsbevaringsprojekt i Demokratiska republiken Kongo
Projektet ”Förnybar energi Ceara” i Brasilien
Projektet för vattenrening i Kambodja

Tryck gärna på projekten för att läsa mer om de.

Tveka inte att kontakta din kundansvarige på Scanlog som kan ge dig mer information och ytterligare material om projekten och den roll de spelar i sina närmiljöer.

Tack för ditt intresse för att bidra till hållbarare transporter och ett hållbart samhälle!