Så här fungerar vår klimatkompensation

Att göra klimatnytta skall både vara enkelt, roligt och ge resultat. Därför erbjuder Scanlog dig som kund att klimatkompensera dina transporter med oss på ett sätt som gör skillnad.

När vi kommit överens om era krav och behov, gör vi en förkalkyl på den typ av transportlösningar som uppfyller era behov bäst. Till den ekonomiska kalkylen bifogar vi då också en miljökalkyl och ett förslag på hur ni kan kompensera den miljöpåverkan som transporten ger upphov till genom vårt certifierade klimatkompensationsprojekt.

När transporten blivit bekräftad gör vi sedan en uppföljning där vi ser till att den kalkyl ni fått stämmer med det som verkligen transporteras. På fakturan specificeras klimatkompensationen separat och efter betalning erhåller ni ett certifikat för den genomförda kompensationen.

Vi kan också komma överens om att istället mäta era transporters miljöpåverkan på månads-, kvartals, halv- eller helårsbasis och fakturera klimatkompensationen separat.