Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att våra miljö- och kvalitetsmål uppnås.

Vi strävar efter att alltid överträffa våra kunders förväntningar på effektiva och pålitliga transporttjänster. Vi strävar också konstant efter att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra processer.

Vi skall sätta kunden i fokus, vara proaktiva och flexibla inför kundens önskemål

Vi tar fram kreativa och innovativa lösningar genom fokus på detaljer och med en insikt om helheten

Vi skall utveckla och förbättra våra tjänster i takt med att kundens behov förändras

Vi skall ha en hög leveranssäkerhet och alltid förknippas med kompetens, engagemang, ansvarskänsla och hög kvalitet

Vi ska alltid sträva efter att göra rätt från början

 

Miljöpolicy

Vi skall genom ett aktivt och långsiktigt miljöarbete bidra till en hållbar utveckling och god omsorg om den yttre miljön genom att ständigt effektivisera transportsystemen.

Vi skall i första hand välja fraktsätten med lägst miljöpåverkan, i den mån det är förenligt med kundens önskemål gällande tidsåtgång och kostnader.

Vi skall samverka med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter för att minska miljöpåverkan – detta innebär bl. a. att vi väljer miljömärkta förbrukningsvaror i den mån det går och använder oss av elektronik på ett energieffektivt sätt.

Vi skall på alla kontor aktivt arbeta för att vara så energi- och resurseffektiva som möjligt för att minska avtrycket på miljön.

Vi skall arbeta med kontinuerliga utbildningar för att ge medarbetarna bättre möjligheter att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

Vi skall se miljökrav i tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter som minimikrav