Klimatkompenserade transporter

De globala transporterna ökar och så gör också avtrycket på miljön. Vi kan planera för att maximera kapacitetsutnyttjandet och använda rätt transportmedel för att vara så ekonomiska och klimatsmarta som möjligt, men problemet kvarstår.

Vi släpper fortfarande ut för mycket växthusgaser och tar mer resurser än vad jorden har kapacitet att generera.

Global Footprint Network har de senaste årtiondena tillsammans med WWF räknat fram Earth Overshoot Day, den dag då jordens årliga produktion av naturresurser är förbrukad. Den första Earth Overshoot Day inträffade 19 december 1987. 2018 inföll dagen den 1 augusti.

I slutet av 2018 hade vi alltså förbrukat motsvarande 1,7 jordklot av jordens förnybara resurser.

Scanlog ger våra kunder möjligheten att vara med på resan mot ett hållbarare samhälle genom att klimatkompensera utsläppen från de transporter vi utför.

Undersökningar visar att fler och fler konsumenter och företag runt om i världen föredrar att köpa sina produkter och tjänster från företag som tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan.

Så varför inte göra något som inte bara känns bra utan också är ett bra argument för att de ska välja just er?