Biogas på indiska landsbygden

I Asien har vi valt att stödja ett projekt som startades i Karnataka i Indien 2012 av Myclimate.

Här används kodynga som omvandlas till biogas som sedan används av ägarhushållen själva till att laga mat, istället för ved som de tidigare varit beroende av att elda spisarna med.

Projektet ger inte bara klimatnytta utan stärker även den lokala befolkningen på landsbygden där många idag fortfarande är fattiga. De slipper nu lägga ner tid på att samla ved till matlagningen och kan istället fokusera på sådant som ger en inkomst.

Byggandet av biogasanläggningarna har även bidragit till skapandet av flera nya jobb.

Genom varje anläggning som byggts har man undvikt att släppa ut 9 ton koldioxid och elda upp 5,5 ton ved varje år.

Läs mer om projektet här.

Vill ni stödja biogasprojektet i Indien vid valet av klimatkompensation kostar varje andel 180 kr per ton CO2-ekvivalent.