Globalt Nätverk

Scandinavian Logistics Partners är exklusiv svensk representant för Worldwide Partners Alliance (WPA), ett ISO 9001 certifierat oberoende professionellt globalt nätverk av ledande transport- och logistikföretag.

Genom WPA representerar vi också ELITE Association of Logistics Networks, branschens enda erkända sammanslutning av oberoende kvalitetsspeditörer som tillsammans utgör över 3 550 företag med en omsättning på över 60 miljarder USD.

Utöver vårt samarbete inom dessa nätverk arbetar vi på några av våra större marknader med selektivt utvalda oberoende speditörer.

Våra partners är alla specialister på sina respektive hemmamarknader och genom vårt nära samarbete med dem kan vi säkerställa att Scanlog alltid har den bästa lösningen för våra kunders behov oavsett land eller destination.

Huvudansvarig för vårt globala nätverk är Mattias Ljungberg som Du når på telefon +46 725 13 26 16 eller mail mattias.ljungberg@scanlog.se.

Länk till WPA finner du här: www.ourwpa.com, och länk till ELITE här: www.elitelogisticsnetworks.com.