Ansvar

Våra medarbetare arbetar under stort personligt ansvar med att säkerställa att vi lever upp till och överträffar de förväntningar våra kunder har på oss.

Det är vårt ansvar att producera och erbjuda transportlösningar som är både ekonomiskt och miljömässigt robusta och uthålliga över tid.

Vi ansvarar för att säkerställa att våra kunders gods kommer fram i den tid vi lovat och i det skick det lämnades över till oss, vare sig logistikkedjan består av ett enda transportsätt som länk mellan två punkter, eller en komplext sammansatt multimodal transport med ett flertal omlastningspunkter.

Våra medarbetare arbetar pro-aktivt med riskförebyggande arbete tillsammans med våra leverantörer och kunder, till exempel när det gäller hur gods packas, lastas och hanteras för att minimera skador.

Våra kunder skall veta att vi håller vad vi lovar och kunna lita på att vi tar ansvar för våra löften.

Det är vad vi menar med Ansvarsfull Logistik.