Järnvägsfrakt

Som den enda fristående järnvägsspeditören i Skandinavien erbjuder vi lösningar för alla slags järnvägstransporter av både export- och importgods.

Genom våra nära kontakter med järnvägsförvaltningar, privata tågoperatörer och vagnbolag skapar vi utifrån specifika behov optimala logistiklösningar med miljömässiga såväl som ekonomiska fördelar.

Vi skapar också multimodala helhetslösningar med för- och eftertransport till och från terminaler med spåranslutning som en del av av vårt dörr till dörr åtagande. Genom att utnyttja transportbärare som redan använts för exportlast bidrar vi till ökat kapacitetsutnyttjande och minskad miljöpåverkan i samverkan med svensk industri.

Huvudansvarig för våra lösningar för järnvägsfrakt är Martin Ytander som Du når på +46 706 75 41 21, martin.ytander@scanlog.se eller via mail rail@scanlog.se.