Multimodala Transporter

Scanlogs multimodala sjö- och järnvägssystem är specialdesignade för import av dagligvaror, livsmedel och drycker från Europa till Skandinavien. Genom att utnyttja transportbärare som redan använts för exportlast skapar vi optimal kostnads- och miljöeffektivitet.

Vårt dörr-till-dörr åtagande innebär att vi hämtar gods från producenter i Europa och levererar till våra terminaler i Belgien för omlastning till specialdesignade containers och järnvägsvagnar. Efter transport med fartyg och järnväg till våra terminaler i Göteborg och Hallsberg lastas godset om till lastbil för distribution till slutkunder på förutbestämd leveranstid.

Med dagliga upphämtningar hos producenter i Europa erbjuder vi en miljömässigt fördelaktig transport till Skandinavien med fasta ledtider till mycket konkurrenskraftig kostnad.

Huvudansvarig för våra multimodala transportlösningar är Martin Ytander som Du når på +46 706 754121, martin.ytander@scanlog.se eller via mail multimodal@scanlog.se.