Flygindustri- & Försvarslogistik

Scanlogs kompetens i att hantera de specifika krav och utmaningar som ställs vid hantering av försvars- och flygindustrimaterial innebär att vi kan erbjuda säkra och effektiva transportlösningar till såväl svenska som internationella kunder.

Vi arbetar med strikta processer vad det gäller licenshantering i Sverige för militärt materiel och gods med dubbla användningsområden.

För den Nordamerikanska marknaden samarbetar vi med ett av de ledande försvarslogistikföretagen med licens att hantera både FMS (Foreign Military Sales) och DCS (Direct Commercial Sales) och med en väl etablerad kontakt med såväl det amerikanska försvaret och försvarsindustrin som den civila flyg-och rymdindustrin i USA.

Genom vår amerikanska samarbetspartner har vi också möjlighet att agera transportör/speditör direkt åt den amerikanska försvarsmakten.

Huvudansvarig för våra lösningar för flygindustri- och försvarslogistik är Martin Ytander som Du når på +46 706 75 41 21 eller martin.ytander@scanlog.se.