Marinlogistik

Få leveranser är så tidskänsliga som fartygsdelar, samtidigt kan stora kostnader sparas genom en väl fungerande logistikkedja.

Av den anledningen har några av världens ledande rederier och tillverkare av insatsvaror och reservdelar till shipping- och offshoreindustrin valt att anlita Scanlog som leverantör av transport- och lagertjänster inom vår specifika produkt Marinlogistik.

Vårt marinlogistikcenter i Göteborg tillhandahåller bl.a. fuktkontrollerad lagring, pick/pack, orderadministration samt tids- och kostnadsoptimerad dörr-till-dörr distribution över hela världen.

Huvudansvarig för våra lösningar för marinlogistik är Torbjörn Bladby som Du når på +46 31 83 87 82, torbjorn.bladby@scanlog.se eller via mail marine@scanlog.se.