Kurir

För mindre försändelser som behöver komma fram fort är kurirtransport många gånger att föredra.

Scanlogs stora volymer och förmånliga avtal med ett antal av världens ledande kurirföretag gör att vi kan erbjuda mycket kostnadseffektiva kurirlösningar med global täckning.

Vi erbjuder också möjligheten till en personlig OBC (On Board Courier) kurir för känsliga försändelser från hand-till-hand.

Huvudansvarig för våra lösningar för kurirtransporter är Stefan Sundberg som Du når på +46 8 444 74 47, stefan.sundberg@scanlog.se eller via mail courier@scanlog.se.