Logistikseminarium med fokus på Latinamerika

28 maj 2014

IUC (Industriella Utvecklingscentra) Öst genomförde tillsammans med Siemens och East Sweden Business Region den 15 maj ett logistikseminarium med fokus på projekttransporter till Latinamerika. Scandinavian Logistics Partners Latinamerika-ansvarige Nils Ekman fanns bland talarna, liksom våra agenter från Brasilien och Mexiko.

Eric Westman från Siemens Industrial Turbomachinery AB inledde seminariet på Finspångs Slott och konstaterade att Latinamerika är en region som erbjuder stora möjligheter för framtidens affärer. Många länder i regionen har stark tillväxt och spelar en allt viktigare roll i världshandeln, eller som Nils Ekman uttryckte det i sitt anförande: ”Latinamerika har blivit ett spännande och lovande utvecklingsområde tack vare dynamiska och strukturerade ekonomier, stabila regeringar och tillströmning av utländska direktinvesteringar”

Scanlogs agenter i Mexiko och Brasilien gav var sitt mycket uppskattat anförande kring praktiska logistikrelaterade frågor vid handel med deras respektive länder och beskrev bland annat hur processerna kring förtullningar kan snabbas upp för att varor snabbare skall nå sina mottagare.

Ett genomgående tema hos flera talare under seminariet var att det går att hitta mätetal som gör att företaget kan påverka sina kostnader och sin miljöpåverkan. Per-Anders Thunell, ABB:s Supply Manager Transport Logistics beskrev hur ABB genom att mäta och kartlägga sina transporter nu tydligare kan påvisa effektiviseringar som bidrar till både lägre totalkostnader och högre miljöeffektivitet. Professor Mats Abrahamsson från Linköpings Universitet talade också i det sammanhanget om avgörande framgångsfaktorer direkt relaterade till logistiksystem och gav deltagarna budskapet att ”Kvalitet och tid är allt”.

logistics-seminar