Kombiterminalen i Älmhult expanderar – bidrar till minskade utsläpp av koldioxid

29 juni 2014

På initiativ av Scanlog öppnar Älmhults Terminal Aktiebolag (ÄTAB) en ny omlastningsterminal inom Kombiterminalen i Älmhult.

– Upplägget innebär att transporter effektiviseras i mycket hög grad såväl miljömässigt som ekonomiskt, vilket ligger helt i linje med vår vilja att öka hållbarheten inom transportsektorn. Vi bidrar till att minska negativ miljöpåverkan, säger Elizabeth Peltola, kommunalråd och ordförande i bolagets styrelse.

ÄTAB är en av Sveriges största inlandsterminaler och samägs av Älmhults kommun, IKEA AB samt Cargo Net AS. Driftsoperatör för terminalen är IKEA Svenska AB. Scanlog kommer att använda terminalen för distribution i södra Sverige.

Genom samarbetet mellan ÄTAB, IKEA och Scanlog erbjuds kunder inom dagligvaruhandel och industri ett kostnadseffektivt och miljömässigt mycket attraktivt transportalternativ från deras producenter i Europa till centrallagren i södra Sverige.

Älmhults kommunalråd Elizabeth Peltola framhåller också att man samtidigt får stora möjligheter att expandera verksamheten eftersom den breddas.

– Från Älmhults Terminal Aktiebolag ser vi att den här lösningen för med sig intressanta utvecklingsmöjligheter som är mycket spännande och viktiga för Älmhults kommuns framtid, säger Elizabeth Peltola.

almhult
Elizabeth Peltola, Paul Robertsson (planeringssamordnare, Älmhults Kommun), Pär Sundqvist (IKEA AB) och Ulf Sundberg (vd, Scanlog) vid platsen där den nya omlastningsterminalen ska växa fram.