Grillsäsongen närmar sig i Ryssland och Norden!

27 januari 2014

Tillsammans med en av våra partners i USA, Blu Logistics USA, sköter Scanlog logistiken för den amerikanska grilltillverkaren Weber-Stephen Products LLC i Ryssland och de Nordiska länderna.

Webers legendariska kol- och gasgrillar i nya och klassiska modeller är nu genom Scanlogs försorg på väg till återförsäljarna i Norden för att vara tillgängliga i tid för starten av 2014 års grillsäsong.

För den ryska marknaden har Scanlog satt upp en intermodal transportlösning via Finland till Smolensk där tullklarering sker och därefter vidare till Webers distributionscenter i Moskva.