Flygande snöleoparder

11 maj 2015

Under våren genomför Scanlog två mycket speciella flygtransporter till USA. Det är snöleoparderna Sanjiv och hans bror som reser till sina nya hem från Stiftelsen Nordens Ark i Bohuslän till djurparker i Kalifornien och Ohio.

Resan tar ungefär ett dygn från Göteborg via mellanlandning på Animal Hotel på Schiphol och vidare till USA. Djuren transporteras i stora burar i ett speciellt tempererat, tryckutjämnat och ljust lastutrymme i flygplanet.

”Dedikerad personal tar hand om både den minutiösa planeringen och genomförandet av dessa mycket krävande transporter”, berättar Scanlogs specialist på djurtransporter, Petra Bärnsten, och fortsätter ”Den här typen av uppdrag är en väldigt rolig utmaning och det känns stort att få förtroendet att finna den snabbaste, säkraste och mest djurvänliga transporten”.

Nordens Ark är en av Sveriges mest populära zoologiska parker och arbetar med avelsanläggningar över hela världen för att rädda och bevara hotade djurarter. Scanlog samarbetar sedan många år med Nordens Ark och ansvarar för de internationella flygtransporterna av djur från parken.

Snöleoparden, en av världens mest gåtfulla kattdjur lever högt i bergen i Centralasien. Den finns i tolv olika länder i Asien, i några av vår planets mest avlägsna och ogästvänliga livsmiljöer. Snöleoparden, som är en flagskeppsart för Asiens bergskedjor, hotas av utrotning. Nordens Ark har ett stort engagemang för bevarandet av snöleoparder. Parken har haft snöleoparder sedan 1989 och Nordens Arks zoolog ansvarar för den internationella stamboken och det europeiska avelsprogrammet.

Nordens Ark tar tacksamt emot gåvor och donationer. Ett bidrag, litet som stort, kan skänkas till plusgirokonto 90 01 96-7.

Snöleopard