Brexit kan vara mindre än en månad iväg – är ditt företag förberett?

11 oktober 2019

Vi på Scanlog har jobbat hårt med att förbereda oss och våra system för ett Brittiskt EU-utträde.

Även ni som varuägare, exportör och importör, måste dock vidta åtgärder – utan de nödvändigaste förberedelserna gjorda i tid kan det bli helt omöjligt att få in eller ut sina varor i handel med Storbritannien efter 31 oktober.

Fem saker som är bra att göra för att vara redo för Brexit:

1. Skaffa ett Eori-nummer. För att överhuvudtaget kunna exportera och importera varor till och från länder utanför EU krävs att företaget har ett Eori-nummer. Ansökan sker hos Tullverket. Eori-numret ska anges i tulldeklarationerna som blir obligatoriska för att kunna få varor in och ut över den brittiska och EU:s gränser om Storbritannien lämnar EU den 31 oktober.


2. Har ditt företag tidigare inte exporterat till eller importerat från något land utanför EU? Läs mer om vad som gäller hos Tullverket.


3. Behöver produkterna ni handlar med vara provade eller certifierade, eller behöver de särskilda tillstånd? Varor som säljs i Storbritannien kommer inte längre automatiskt ömsesidigt erkännas av myndigheterna i EU:s medlemsstater, och vice versa. För flera produktgrupper som till exempel läkemedel, livsmedel och kemikalier kan det också krävas särskilda tillstånd. Sök information hos Swedac och hos respektive ansvarig myndighet.


4. Kan ni använda er av EU:s system för tullbefrielser och tullkvoter? Vid import av insatsvaror går det att göra stora tullbesparingar genom systemet, läs mer hos Kommerskollegium.


5. Bestäm om tullhanteringen skall skötas internt hos er eller om ni skall anlita ett tullombud.

Scanlog är hos Tullverket registrerat tullombud och har också AEO-tillstånd enligt EU-kommissionens riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer. Varmt välkommen att höra av dig till oss redan idag om du vill ha råd eller hjälp med hantering av tullfrågor, transporter och eventuell temporär lagring i samband med er nuvarande eller framtida handel med Storbritannien.