Bra, bättre, bäst.

15 april 2015

Scanlogs multimodala sjö- och järnvägssystem är specialdesignade för import av dagligvaror, livsmedel, drycker och industriprodukter från Europa till Skandinavien. Genom att utnyttja transportbärare som redan använts för exportlast bidrar vi till ökat kapacitetsutnyttjande och minskad miljöpåverkan i samverkan med svensk industri.

Bra, bättre, bäst. Scanlog Multimodal

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna annons var införd i Dagens Industris bilaga Transporter i Samverkan 16 april, 2015