Artikel om Scanlogs och Volvokoncernens samarbete i Automotive Logistics Magazine

4 december 2014

Automotive Logistics Magazine publicerade nyligen en fallstudie av Scandinavian Logistics Partners samarbete med Volvokoncernen.

Vi är väldigt glada för det stöd initiativet har fått från våra kunder, och vi är oerhört stolta över de mycket positiva miljöeffekter som vi uppnår tillsammans genom att nyttja Volvos järnvägssystem Train 8 på tillbakavägen från Kontinenten till Sverige. Hela artikeln (på engelska) kan laddas ner här.