Artikel om Scanlogs Amerikachef i AffärsStaden Linköping

18 maj 2014

Under rubriken ”Jag trivs med att jobba med svensk industri” skriver affärstidningen AffärsStaden Linköping om Scanlogs medarbetare Nils Ekman i sitt senaste nummer.

Nils Ekman berättar för chefredaktören Daniel Atterbom om uppväxten i Burma, Argentina och Spanien; studierna på internatskolan Sigtuna Humanistiska Läroverket, Uppsala Universitet och Miami Business School och hur han så småningom kom att ägna sin karriär åt att hjälpa svenska företag med logistiken i länder som Colombia, Venezuela, Brasilien, Mexiko och USA. Nils har arbetat för flera av världens ledande logistikföretag, hela tiden med fokus på nordisk industris behov av särskilda lösningar för Nord- och Sydamerika. Artikeln tar också upp Nils långa erfarenhet inom så skilda områden som försvarsindustri och konsumentvaror, två av de branscher som också utgör basen för Scanlogs globala verksamhet inom flyg-, sjö- och järnvägslogistik.

Hela artikeln går att ladda ned här.