Artikel om Scanlog i Silf Supply Chain Outlook

2 oktober 2013

Under rubriken ”Ny innovativ logistikaktör worldwide med miljöeffektivitet som konkurrensmedel” skriver branschtidningen Silf Supply Chain Outlook om Scanlog i sitt senaste nummer.

Det är chefredaktören och ansvarige utgivaren Anders Lindholm som intervjuat Scanlogs huvudägare Mathias Wideroth och Ulf Sundberg om hur de resonerar kring frågor om kundnytta, oberoende och konkurrenskraft. Artikeln tar upp ämnen som slöseri i dagens leveranskedjor, transporters miljöpåverkan och hur man kan hitta lösningar som är mer miljöeffektiva samtidigt som de minskar slöseriet och ökar kostnadseffektiviteten. Ulf och Mathias berättar också lite om Scanlogs affärsmodell och lanserar begreppet ”optimodalitet” för att beskriva hur vi arbetar aktivt med att ta fram optimala transport- och logistiklösningar för våra kunder.

Hela artikeln går att ladda ned här.