Ansvarsfull Logistik

9 april 2017

Scanlogs fokus på Ansvarsfull Logistik syns nu även på våra trailers i trafik till och från Sverige. Ansvarsfull Logistik är för oss att ta fullt ansvar för kostnadseffektivitet, miljöpåverkan och levererad kvalitet. Vi vill manifestera vårt ansvar att som ledande logistikföretag producera och erbjuda transportlösningar som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara över tiden. Vi är stolta över att våra medarbetare tar stort individuellt ansvar för att se till att Scanlog lever upp till och överträffar de krav våra kunder ställer på oss. Vi kallar det Ansvarsfull Logistik – Responsible Logistics – by Scanlog.