Alltid Klimatkompenserad Flygfrakt

27 juni 2019

Scanlog slutar att sälja traditionell flygfrakt. All vår flygfrakt är nu klimatkompenserad – utan extra kostnad för våra kunder.

På måndag 1 juli kommer vi på Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) att upphöra med att sälja traditionell flygfrakt och lanserar Alltid Klimatkompenserad Flygfrakt.

Scanlogs vd Mattias Ljungberg, förklarar: ”Vi har sedan flera år arbetat med begreppet Ansvarsfull Logistik med bland annat ett stort fokus på att minska godstransporternas miljöpåverkan. Tillsammans med våra kunder optimerar vi transportvägar, kapacitetsutnyttjande och inte minst transportmedel. Scanlog har tack vare det blivit en betydande järnvägstransportör. Men vi är också en av de större flygspeditörerna i Sverige och nu vill vi ta ett steg till för att minska flygets klimatpåverkan.”

Flyget står för ca 2 – 3 % av de globala utsläppen av växthusgaser (CO2e) och transportsektorn i sin helhet står för ca 15 %. Flygfrakt ger svensk industri och handel möjlighet att på ett snabbt och säkert sätt kunna ta hem både insatsvaror och färdigprodukter från världens alla hörn. För exportindustrin är många gånger flygfrakt det enda alternativet för att kunna transportera tidskänsliga, ömtåliga eller lättfördärvliga produkter till globala kunder. Flygsektorns CO2e-utsläpp är små i förhållande till andra sektorers utsläpp, men CO2e-utsläppen per transporterad enhet är betydligt större än för andra transportsätt.

Scanlog kommer därför från och med nu alltid att kompensera för de CO2e-utsläpp som orsakas av den flygfrakt (inklusive för- och eftertransport) man hanterar för sina kunder genom att investera i projekt certifierade enligt de internationella standarderna Gold Standard och CCBS (Climate & Community Biodiversity Standard). Klimatkompensationen medverkar också till hållbar ekologisk och social utveckling i de regioner där projekten ligger och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Mathias Wideroth, arbetande styrelseordförande och medgrundare i Scanlog, säger: ”I avvaktan på det fossilfria flyget som med stor sannolikhet kommer att introduceras gradvis de närmaste decennierna tack vare utvecklingen av både biobränsleproduktion och elektrifierat flyg, måste vi som flyger också agera här och nu. Det känns därför viktigt att på detta sätt bidra till att minska flygets klimatpåverkan omedelbart.”

Mattias Ljungberg, Scanlogs vd, sammanfattar: ”Vi blir det första logistikföretaget i Sverige, och troligtvis i världen, som alltid klimatkompenserar all flygfrakt vi hanterar utan kostnad för våra kunder. Det känns väldigt bra!”